Výzva Krajské hygienické stanice

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Byli jsme požádáni Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně o zveřejnění tohoto dokumentu:

KHS ZK - výzva