Splnilo se přání

Napsal Miluše Šafářová, Eliška Krajčová, Jůlie Holíková, Eva Dřevojánková, Ondřej Marek, Jáchym Červený dne .

Řekne-li se spaní ve škole, už to samotné zavání dobrodružstvím. My, třídní učitelky 7. tříd, jsme takové dobrodružství chtěly se svými žáky zažít. Chtěly jsme, abychom se s dětmi všichni vzájemně poznali i z jiné stránky než zpoza školních lavic.
Noc ve škole probíhala pro každou sedmou třídu zvlášť. Program byl podobný: připravit třídu na přenocování, navařit si večeři, společně zasednout k prostřenému stolu, umýt nádobí, uklidit kuchyň.
Čas vánoční nás zavedl ke zvyku – pouštění lodiček se zapálenou svíčkou. A tak si každý zhotovil z ořechové skořápky a drobné svíčky vánoční lodičku, která po vypuštění na vodu prozradila, co nás čeká v následujícím roce. Po procházce nočním Fryštákem nás čekaly různé hry a plno překvapení. Pak přišlo to nejtěžší – usnout. Ranní vstávání jsme také zvládli, potěšila nás společná snídaně a pak „hurá do učení“. Jen třída 7. C měla výhodu, spala poslední noc před vánočními prázdninami, a tak místo učení je čekalo rozdávání dárků.
A že jsme si to užili, můžete vidět nejen na fotografiích v galerii, ale i přečíst ve slohové práci Elišky Krajčové ze 7. C.

Přespání ve škole
Spousta škol pořádá různé akce pro třídy, většinou ty obvyklé, jako např. návštěva kina, divadla nebo koncertu či přednášky. Ale my, 7. ročníky, jsme neměli jen tak obyčejnou akci, my jsme spali ve škole!
Spaní ve škole vždy pořádala naše třídní paní učitelka se svými minulými třídami a my se rozhodli v tom pokračovat. Akce byla určena pro všechny tři třídy, avšak každá třída si vybrala jiný termín na přespání. Naše třída, 7. C, ve škole přespala ze čtvrtka 19. 12. na pátek 20. 12. 2019.  A protože to bylo těsně před Vánocemi, udělali jsme si to přespání ve vánoční atmosféře.  No a teď pěkně od začátku…
…Ve čtvrtek se celá třída sešla odpoledne v 16:45 venku na dvoře, kde jsme čekali na paní učitelku, až přijede. Poté jsme vešli s batohy, karimatkami a se spacáky do školy, která byla úplně prázdná. Šli jsme do třídy, odsunuli lavice a připravili si spaní. A aby se nám spalo ještě lépe, nanosili jsme si z tělocvičny žíněnky. Potom nás paní učitelka seznámila s programem a zamířilo se do cvičné kuchyňky, kde jsme si sami připravili večeři. Den před akcí jsme se rozdělili do skupin, ve kterých se rozhodlo, co kdo bude vařit a jaké suroviny se musí na danou večeři nakoupit. Naše skupina dělala řízky s americkými bramborami. Ostatní skupiny dělaly špagety, brambory, atd. Jakmile se dovařilo, spojily jsme stoly, naskládali židle, prostřeli, naservírovali jídlo a usedli jako u štědrovečerního stolu. Když jsme dojedli, rozprostřeli jsme noviny na stůl jako podložku a ze skořápek a svíček si vyrobili lodičky. Paní učitelka donesla velký lavor s vodou, ve kterém jsme si lodičky pouštěli. Všichni jsme stáli nad lavorem a dívali se, kam naše lodičky doplují. Až lodičky dohasly, umyli jsme nádobí a uklidili celou kuchyňku. Poté jsme se všichni sešli v šatnách, kde jsme se oblékli a vyrazili na vánoční procházku po Fryštáku. Cíl cesty byl ke krásnému vánočně osvětlenému domu na Kvapilově ulici. Když jsme se vrátili, čekalo na nás menší překvapení. Paní učitelka nás zavedla do sborovny, kde jsme všichni usedli jako učitelé u hlavního stolu. Dokonce si mohl každý z nás vyzkoušet vyhlásit něco rozhlasem. Potom přišla chvíle, na kterou se celá třída těšila nejvíce – schovávaná ve škole! Paní učitelka nám upřesnila pravidla a všichni jsme se rozběhli po prázdné škole. Schovku jsme hráli asi až do úplného vyčerpání sil. Myslím si, že to všechny moc bavilo a i já na to nejraději vzpomínám. Poté jsme si ještě chvíli povídali a nakonec šli spát.
Druhý den, tedy pátek 20. 12. byl poslední den v roce 2019, který jsme strávili ve škole, takže byl celý den takový pohodový – rozdávali jsme si dárky a zpívali koledy, ale i přesto to bylo ráno trochu narychlo, neboť už se v 7 hodin otevřel hlavní vchod a žáci začali vcházet do školy. To znamenalo uklidit žíněnky, uspořádat lavice zpět na místa a nachystat snídani – měli jsme čokoládové křupky s mlékem a ovocný čaj. Poté jsme si už jen celý den užívali předvánoční atmosféru s kamarády a nakonec si popřáli veselé Vánoce a šli domů.
Byla to super akce – dobrodružná a zábavná a celá třída si to stoprocentně užila naplno. Moc se mi líbila a doufám, že se bude každý rok opakovat.

Eliška Krajčová 7. C

Spaní ve škole
Ve čtvrtek 19. prosince 2019 nás čekalo spaní ve škole. Tak začneme pěkně od začátku.
Po škole jsme se sešli v 17 hodin na školním dvoře a počkali na paní učitelku, která nám otevřela. Všichni jsme se moc těšili a nemohli se dočkat. Ale přece jen se dočkali. Když nás paní učitelka pustila do školy, šli jsme do třídy a tam si nachystali spacáky a ostatní věci. A teď už k našemu programu. Jako první jsme si vařili večeři, rozdělili se na čtyři skupiny. Každá skupina vařila něco jiného, naše dobroty jsme nachystali k jednomu dlouhému stolu. Popřáli jsme si dobrou chuť a jedli. Po večeři jsme zkoušeli jeden z vánočních zvyků, pouštění lodiček ,které se nám povedlo. Následně jsme se vydali k nejvíce vánočně osvětleném domu. Byl moc pěkný a nebyl ani moc daleko od školy, takže jsme byli za chvíli zpět. Všichni se těšili do  školy, protože nás čekalo překvapení. Hlášení do školního rozhlasu, které si každý mohl zkusit a taky že zkusil. A teď následovala schovka po budově 2. stupně. Hráli jsme ji dlouho, ale rychle nám to uběhlo. I když jsme moc nechtěli, tak i schovka skončila a to byla poslední hra, kterou jsme ten den hráli.  Byl čas si jít vyčistit zuby a jít spát. Někteří usnuli rychle, některým to trvalo déle. V pátek ráno se nám nechtělo vstávat, ale museli jsme, protože některá děvčata zpívala vánoční koledy na schodech. Po rychlém úklidu věcí, následovala snídaně. Potom jsme se šli podívat na děvčata, která zpívala koledy, i ostatní se přidali. Následovalo rozbalování dárků. Všichni měli velkou radost, ale to znamenalo, že se nám pomalu blížil konec. Uklidili třídu a vydali se domů.

Spaní ve škole se mi moc líbilo a těším se na další společné zážitky se svou třídou.

Jůlie Holíková 7. C

Spaní ve škole
Pondělí 16.12., bylo pro naši třídu asi to nejkrásnější pondělí, co jsme kdy zažili. Do školy jsme přišli již natěšení na naše vánoční přespávání. Většina z nás si donesla alespoň část věcí, co jsme potřebovali. Když konečně skončila škola všichni jsme radostně šli domů. V pět hodin odpoledne jsme měli sraz ve třídě, kde se rozvrhlo, kdo kde bude spát. Jakmile byly všechny spacáky připraveny ,byla na programu večeře. Po večeři se poušlely lodičky, u čehož je potřba dodat, že se ani jedna nepotopila. Když jsme přišli do třídy, měli jsme chvíli čas na povídání, ale když přišly paní učitelky, byli jsme připraveni vydat se na večerní procházku po okolí Fryštáku. Jakmile jsme přišli zpět z procházky, všichni jsme si zapnuli telefony a paní učitelky se mezitím šly vyslíct. Když najednou začal někdo hlásit, aby se naše třída dostavila do sborovny. Tam si každý z nás mohl vyzkoušet hlásit rozhlasem. Poté přišla na řadu slíbená schovka, tato hra nám zabrala něco kolem hodiny a půl. Když hra skončila šli jsme si umýt zuby a převlíknout se do pyžam. Potom jsme si ještě chvíli povídali a zhaslo se kolem čtvrt na jedenáct. Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Kalandrové a Šafářové, že nám takovou akci uspořádaly a doufám že nám bude ještě někdy umožněno si toto přespávání zopakovat.

Ema Dřevojánková 7. A

Přespávání ve škole
V pondělí 16.12.  jsme celá třída přespávali ve škole. Měli jsme sraz v 17:00 hodin, nanosili jsme si do třídy žíněnky a rozložili spacáky s karimatkami. Následně jsme se přesunuli do školní kuchyňky, kde jsme si ve skupinách připravili večeři.
 Dále jsme pouštěli ořechové skořápky „lodičky“ po vodě. Pak jsme se šli projít po městě a dívali se na vánočně vyzdobené domy. Když jsme se vrátili zpět do školy dostali jsme od Báry svítící náramky a vzápětí jsme dostali vzkaz rozhlasem, že se máme dostavit do sborovny. Čekala tam na nás naše paní učitelka s paní učitelkou Šafářovou. Všichni jsme si sedli a poslouchali, co se bude dít. Jednalo se o to, že kdokoliv kdo chtěl, mohl do rozhlasu říct třídě nějaký vzkaz. A nakonec se nám splnilo přání a hráli jsme na schovku po celém 2. stupni. Zbytek třídy pokaždé hledali buď 2 nebo 3 hledači a vždy bylo rozhlasem vyhlášeno, kdy hra začíná a kdy naopak končí. Čas rychle utíkal. Bohužel program skončil a po večerní hygieně jsme šli spát. Když jsme se ráno 17.12. probudili a nasnídali, usedli jsme do lavic a začali se učit.
Na závěr bych chtěl poděkovat paním učitelkám, že pro nás tento program připravili a doufám, že někdy v budoucnu ve škole znovu pespíme, jelikož se mi to moc líbilo.

Ondřej Marek 7. A

Přespání ve škole
Na začátku ledna nám paní učitelka oznámila radostnou zprávu. A tou byla informace, že máme možnost přespat ve škole. Na všech bylo vidět, že je ta novina úplně nadchla. Osmého ledna jsme se téměř všichni kolem páté hodiny podvečerní sešli v naší třídě. Před začátkem oficiálního programu jsme si všichni povídali nebo hráli hry. Poté paní učitelka Šafářová sdělila, jak naložit s mobily. Bylo načase nachystat si pelíšky a obstarat večeři. Všichni jsme vařili, což byla ohromná legrace. Jakmile každý uklohnil, co si připravil, zasedli jsme ke stolu a naše mňaminy si náležitě vychutnali. Po večeři jsme vyrazili na krátkou procházku po Kvapilově ulici, na její atrakci – nejosvětlenější vánoční dům ve Fryštáku. Nesvítil. Začalo mrholit a my se vrátili do školy. Dostali jsme příležitost zasednout v samotné sborovně u hlavního stolu!  Do rozhlasu jsme si po skupinkách popřáli vše nejlepší do nového roku. Přišla největší zábava celého programu. Schovka po celé škole. Pro lepší atmosféru se zhaslo. Bylo to super. Mohl bych ji hrát třeba do půlnoci, ostatně hráli jsme ji do půl jedenácté. Všichni jsme si to náramně užili. Nevynechali jsme ani zubní hygienu, každý si našel svůj „brloh“, paní učitelky nám popřály dobrou noc a šlo se spát. Bylo to sice nepohodlné, ale se zážitky na duši to šlo rychle. Následující školní den byl o hodinu kratší, neboť jsme fyziku vyměnili za snídani. Tímto děkuji všem paním učitelkám za krásný a bohatý program.

Jáchym Červený 7. B

Fotografie naleznete v Galerii - 7.A     7.B     7.C