Ježíškova vnoučata

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Ježíškova vnoučata je název projektu, který má za cíl potěšit malým dárkem seniory v domovech důchodců. Naše škola se do tohoto projektu zapojila letos již podruhé. Projekt probíhá následovně. Škola ve spolupráci s domovem důchodců v Lukově zjistí, jaký dárek by kterého obyvatele potěšil. Jedná se o drobné dárky jako je kosmetika, knížky, křížovky, sladkosti, časopisy a podobně. Celá akce probíhá pod záštitou školního parlamentu. Ve stanovený den proběhne ve škole dobrovolná sbírka mezi žáky na pořízení dárečků. Letos se tohoto úkolu výborně ujala třída 6.B pod vedením paní učitelky Marcely Klapilové.  Po nákupu dárků proběhlo jejich zabalení,  o které se postaraly paní učitelky. Ve čtvrtek 12. prosince vyrazilo osm našich žáků s obrovským košem krásných dárků na návštěvu do domova důchodců v Lukově. Na této cestě nás doprovázely děti z mateřské školy ve Fryštáku za doprovodu paní ředitelky školy Ilony Staňkové. Po krásném vánočním pásmu plném vánočních písní, koled a tanců následovalo rozdávání dárků obyvatelům domova. Bylo krásné vidět radost, potěšení a dojetí z dárků ve tvářích obdarovaných. Na závěr nás provedly paní pečovatelky po objektu domova, kde jsme navštívili a obdarovali ty obyvatele, kteří se nemohli zúčastnit společného setkání. Celá akce byla velmi krásná a vydařená. Věřím, že jsme přispěli obyvatelům domova k vánočnímu naladění a potěšili jsme je v předvánočním čase.

Libor Sovadina