Stromy přátelství

Napsal Mgr. Helena Uhříková dne .

Na jedné ze schůzek školního parlamentu jsme se starosty tříd probírali, jak vylepšit školní dvůr. Čtvrťáci navrhli vysadit nový strom. Věděli jsme, že parkové stromy jsou poměrně drahé, členové parlamentu v rámci diskuze navrhli požádat o finanční pomoc město Fryšták a obec Lukoveček.
A tak jsme začali s přípravami. Nejprve současní páťáci Veronika Čechová a Tomáš Kostřica napsali žádosti na oba úřady. Obratem jsme dostali kladné odpovědi. Dalším krokem bylo vybrat nejvhodnější druh. Výběr nebyl jednoduchý, každému se líbil jiný druh stromu, někteří chtěli lípu, jiní javor, dub, švestku, smrk. Obrátili jsme se na odborníky a ti doporučili javor nebo okrasnou třešeň. Oba druhy mají krásný list, rychle rostoucí a bohatou korunu, oba snesou v případě potřeby hluboký řez. Nakonec žáci v celoškolním hlasování zvolili okrasnou třešeň.
Chlapci osmých tříd v rámci pracovních činností vyměřili a vybrali místo, zkontrolovali podle plánů, jestli v daném prostoru není vedena kanalizace či elektrika, vykopali jámy, navozili kvalitní zeminu a srovnali okolní terén.
Sázení bylo připraveno. Jedno listopadové dopoledne jsme pozvali starostku Lukovečka paní J. Kojeckou a našeho starostu pana L. Doležala, aby pomohli členům školního parlamentu se slavnostním zasazením. Paní Kojecká nasypala pod každý strom hlínu z Lukovečka a pod jednu třešeň vložila kovový znak obce. Oba hosté popřáli, aby se stromům dařilo a mohly tak po dlouhá léta symbolizovat vzájemné přátelství a spolupráci mezi Fryštákem a Lukovečkem.
Závěrem bych chtěla jménem vedení školy a členů školního parlamentu městu Fryšták a obci Lukoveček poděkovat za stromy i za spolupráci.

Fotografie ze slavnostního sázení naleznete v GALERII.