Sběr papíru v ZŠ Fryšták

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Sběr papíru v naší škole je již tradiční aktivitou. Sběrem vedeme žáky k posílení ekologického myšlení, šetření papírem a třídění druhotných surovin. Sběr probíhá přibližně jednou za měsíc podle potřeby a množství papíru ve sběrné kleci na školním dvoře. Do sběrné klece je možné papír ukládat kdykoli i když není přistaven kontejner. Finanční prostředky získané za sběrem papíru jsou nyní z důvodu nového systému odpadového hospodářství Města Fryšták a výhodnější ceny za starý papír fakturovány na město Fryšták, které je následně poskytne škole. Peníze za sběr škola používá především k nákupu nového papíru, výkresů a výtvarných potřeb pro žáky školy. Pokud tedy máte doma starý papír a chcete finančně podpořit školu, vozte jej i nadále do kontejneru na školním dvoře, případně jej kdykoli uložte do sběrné klece. Starý papír škole poskytují i prodejny ASEP a COOP Fryšták, kde nám jej skladují a poté se odváží.

Mgr. Libor Sovadina