Seznamovací pobyt na Rusavě

Napsal Daniel Zábojník dne .

Náš seznamovací pobyt na Rusavě

Každoročně je pro nové šesťáky na začátku školního roku připraven adaptační kurz. Druhý týden v září jsme vyrazili na Rusavu do penzionu U Bílého koně. Nejprve 6. A a poté 6. B. Doprovázeli nás naši noví třídní učitelé, Martin Strmiska a Marcela Klapilová.

Cesta pěšky přes Lukoveček byla dlouhá, ale se super kamarády uběhla rychle. Na okraji Rusavy nás čekalo překvapení. Z lesa vyběhly Čiperka (paní učitelka M. Šafářová), Ondy (paní učitelka H. Ondrášová) a Kuky (Klárka Ondrášová), které byly převlečené za kovboje. Měli jsme jim pomoci najít ztracené koně. Ne živé, ale nakreslené na papírcích. Byla to zábava.

Pak už jsme se zpěvem zvesela dorazili k penzionu, u kterého se pásli tři bílí koně. Po prvním obědě, který byl výborný, jsme se ubytovali ve srubech. Pak už nás čekala spousta her a aktivit. Nejvíc se nám líbily lanové překážky připravené v nedalekém lese. Hned jsme si to tu zamilovali.

Druhý den po budíčku, rozcvičce a snídani následoval celodenní program. Bylo toho moc! Nejvíce se nám líbily hry ,,Skalní golf“, ,,Piráti“ a ,,Mnohonožky“. Odpoledne jsme hledali poklad s našimi novými třídními učiteli. K večeru jsme sbírali klacky na táborák. Když se setmělo, opékali jsme špekáčky a povídali si u ohně. Poté už následovala stezka odvahy. Bylo to napínavé. Taky jsme se trochu báli, ale naštěstí jsme pak všichni v klidu usnuli.

Poslední den jsme se rychle nasnídali, absolvovali poslední hru, dostali svačinu a přichystali se na cestu. Rozloučili jsme se s místem, kde nám bylo suprovně, a hlavně s majiteli, manžely Sobalovými, kteří se o nás starali a vařili nám samé dobroty.

Cesta zpět do Fryštáku uběhla rychle, protože jsme si povídali o zážitcích z Rusavy.  Ve škole jsme si vyzvedli batohy, které nám vezl pan ředitel dodávkou a rozešli jsme se ke svým domovům.

Celý pobyt se nám moc líbil. Hodně jsme se toho o sobě navzájem dozvěděli a lépe se poznali s novými žáky z Lukova i třídními učiteli. Děkujeme za krásné dny všem učitelům, kteří se nám věnovali a připravili nám krásné zážitky!
                                                                                  
Daniel Zábojník, 6.B

Fotografie naleznete v GALERII.