Planetárium a záchrana života

Napsal Miluše Šafářová, Karolína Švajdová, Klára Kamila Gyuricseková, Robin Navrátil dne .

V 6. ročníku je součástí výuky zeměpisu osvojení vědomostí o vesmíru a Sluneční soustavě. Proto jsme se rozhodli navštívit planetárium jako jedinečné vzdělávací pomůcky. Exkurzi ve hvězdárně a planetáriu v Brně zahájila komentovaná výstava velkoformátových fotografií z vesmíru s názvem Říše mlhovin. Základní podstatu světla vysvětlily názorné experimenty z geometrické optiky a na závěr proběhlo představení ve 3D Hvězdný cirkus, díky kterému jsme letěli do minulosti a zažili zrození Sluneční soustavy i života na planetě Zemi.
Po ukončení programu v planetáriu jsme se vydali do centra moravské metropole s cílem seznámit naše šesťáky s nejvýznamnějšími budovami v okolí náměstí Svobody. Při prohlídce osmimetrové sochy Jošta Lucemburského na Moravském náměstí za námi přiběhli pracovníci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje s prosbou o pomoc. Bylo to velké překvapení, netušili jsme, že tento den se konala celorepubliková akce „Den linky 155“ během které probíhala soutěž o nejdelší nepřetržitou resuscitaci poskytovanou dětmi. A právě naše děti byly požádány o účast. Jenže v obličejích našich šesťáků byla čitelná touha po rozchodu. Nakonec, po kratičkém vysvětlení významu resuscitace, se zcela dobrovolně 58 Fryštačanů odebralo do velkého stanu, kde po kratičké instruktáži začali stlačovat hrudník na figuríně, jak nejlépe uměli. Z původního úmyslu symbolické účasti se nakonec stal boj o rekord. Byl to právě Jakub Vodák, který vytvořil nový rekord, když vydržel nepřetržitě stlačovat hrudník 20 minut. Z děvčat si nejlépe vedla Karolína Knedlová, která zvládla provádět resuscitaci 13 minut. Byli jsme na naše žáky pyšní, ne proto, že je natáčela televize a fotili novináři, ale proto, že dali přednost záchraně života před volným časem na rozchod. Děkujeme, že jste to tak skvěle zvládli.
Poděkování patří i SRPŠ, které nám uhradilo náklady na dopravu.
Miluše Šafářová

Výlet do Brna
Ve středu 15. 5. 2019 se všechny tři šesté třídy vydaly do brněnského planetária. Ráno v 7:25 jsme se sešli před školou a poté náš výlet začal. Nastoupili jsme do autobusu a ten, kdo chtěl, nastoupil do minibusu (je nás 58 a do 1 autobusu se nevejdeme). Do Brna jsme jeli asi 2 hodiny, které jsme strávili povídáním a sledovali jsme pohádku, kterou nám pan řidič v autobusu pustil. Cesta nám rychle uběhla a už nás v dáli vítalo Brno společně s místním planetáriem. Je to hezká a dlouhá budova, do které jsme vstoupili. V budově planetária jsme mohli posvačit, ale místo vychutnání svačiny jsme si vychutnávali dlouhou řadu na suvenýr. Zanedlouho začal program. 1. skupina šla na program „Geometrická optika“ a 2. šla na „Říši mlhoviny“. V „Říši mlhoviny“ jsme se dozvěděli něco víc o hvězdách, ale za chvíli jsme byli rozděleni a hráli vědomostní kvíz ve skupinách. Po tomto programu jsme se „nachomýtli“ na „Hvězdném cirkuse“. A co to ten „Hvězdný cirkus“ vlastně je? Usedli jsme ve velkém sálu s 3D brýlemi. V místnosti se zhasnula světla a nad hlavami diváků se rozsvítilo velké plátno, na kterém je vidět 3D obloha, na něm se promítají hvězdy, planety, Měsíc a vlastně všechno, co je na obloze. Poté jsme opustili Hvězdárnu a planetárium Brno. Sestoupili jsme z Kraví hory a nastoupili do minibusu a autobusu, ve kterém jsme se svezli k náměstí Svobody. V doprovodu našich učitelek jsme prošli náměstí a seznámili se s významnými budovami města Brna. Měli jsme i 30 minutový rozchod a taky jsme se zúčastnili soutěže v nejdelší resuscitaci. Pak jsme se přesunuli do autobusu, který nás zavezl k naší škole. U školy jsme se pomalu rozešli domů a pro některé přijeli rodiče. Chtěla bych poděkovat paním učitelkám za skvělou organizaci výletu, protože se mi výlet moc líbil a domů jsme přijeli plní zážitků.
Karolína Švajdová 6. A

Hvězdárna a planetárium Brno
15. 5. byl náš velký den. Sraz všech 6. tříd byl ve stejném čase, jako když chodíme do školy, zhruba v 7: 30. Poté nás vyzvedl velký autobus, a jelikož je nás moc, tak i dodávka. Zhruba 2 hodiny cesty mohly začít. Já jsem seděla s Luckou a za námi kluci, tak byla velká sranda, poslouchaly jsme s Luckou písničky nebo jsme si povídaly. Ani jsme se nenadáli a cesta utekla jako voda a byli jsme na místě. Postupně jsme se sešli a vyrazili do hvězdárny, tam jsem si já i ostatní odložili věci a pestrý program mohl začít. Čekalo nás povídání o hvězdách, které bylo nádherné. Mám totiž moc ráda večerní oblohu plnou hvězd. Následoval 3D film s názvem Hvězdný cirkus, který byl velmi zajímavý a poučný. Po skončení programu v hvězdárně jsme jeli do centra Brna, kde jsme si prošli mnoho památek, měli jsme i nečekaný program o záchraně lidských životů. Nakonec jsme se ale všichni dočkali slíbeného rozchodu. S kamarády jsme si zaběhli koupit svačinku. A nastala znovu cesta zpátky. Celý výlet jsme si skvěle užily a chtěla bych poděkovat těm, co byli jeho součástí a celý výlet mi svou přítomností zpříjemnili, děkuji, protože lepší lidi a třídu jsem nepotkala a nepotkám. My jsme totiž skvělá a výjimečná třída.
Klára Kamila Gyuricseková 6. B

Hvězdárna Brno
Dne 15. 5. jsme všechny tři třídy vyrazily do hvězdárny a planetária v Brně. Sraz jsme měli 7:15 před školou a v 7:30 pro nás přijel autobus. Jakmile jsme nastoupili do autobusu, hned jsme vyrazili. Cesta nebyla dlouhá, trvala přes hodinu. Když jsme dorazili na parkoviště, vystoupili jsme a vyrazili do hvězdárny. Přišli jsme, odložili jsme si bundy a zvědavě jsme si vše prohlíželi. V 10 hodin si pro nás přišel pán, který nás zavedl do místnosti, ve které nám ukazoval zajímavé pokusy týkající se tématu „Geometrická optika“. Například nám ukázal, jak funguje laser ve tmě, kdy Slunce mění svůj tvar a další fyzikální pokusy. Skončili jsme a mohli jsme se jít nasvačit. Po přestávce nám začal další program. Zhlédli jsme „Hvězdný ohňostroj v 3D projekci. Po skončení hvězdných zajímavostí nás čekala prohlídka Brna. Odpoledne jsme odjížděli domů plní nových vědomostí a rozličných zážitků. Těším se na další společný výlet.
Robin Navrátil 6. A