Výuka v praxi 2019

Napsal Anna a Lucie Orsavovy dne .

Projekt ZŠ Fryšták

Dne 28. – 31. května se žáci osmých tříd spolu s učiteli zúčastnili projektu „Výuka v praxi“. První den ráno jsme vyrazili ze školního dvora směrem na Rusavu k Penzionu u Bílého koně. Cesta za vydatného deště nám trvala dlouho. Po vyčerpávající cestě nás čekal v penzionu vynikající oběd. Po obědě jsme se šli ubytovat. Bydleli jsme v chatkách nebo v pokojích v hlavní budově. Někteří odvážlivci si chtěli postavit stany, ale počasí letos stanování nepřálo. Odpoledne jsme strávili zábavnou výukou zeměpisu, chemie, přírodopisu a tělocviku. Učitelé jednotlivých předmětů si pro nás připravili pracovní listy, ve kterých pro nás byly připraveny praktické úkoly, zajímavé pokusy a doplňovačky.

Druhý den jsme podnikli celodenní výšlap na svatý Hostýn. Náročný deštivý výšlap jsme si krátili hraním her a povídáním. Na Hostýnu pro nás byl připraven kvíz z historie a zajímavostí Hostýnu a jeho okolí. V osobním volnu jsme nakoupili suvenýry a něco k zakousnutí. Nechybělo i společné focení na schodech. Cesta zpět na Rusavu nám ubíhala rychle.
Ve čtvrtek k nám zavítali učitelé ze Střední policejní školy z Holešova. Připravili si pro nás ukázku sebeobrany, první pomoci a dopravní výchovy. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli pod vedením lektora základní chvaty a kopy sebeobrany. Byly nám prakticky ukázány základy první pomoci. Jak volat na tísňové linky, uvést zraněného do stabilizované polohy i zacházení se zdravotnickým materiálem. V dopravní výchově jsme byli vyzkoušeni ze znalostí dopravních značek. Vyzkoušeli jsme si svoji první opravdovou silniční kontrolu. Odpoledne jsme vařili kotlíkový guláš. I když paní kuchařky, ze školní jídelny, nám všem nachystaly stejné suroviny, každý guláš byl originál. Večer se umoudřilo počasí a někteří z nás spali pod širákem.

Poslední den pro nás byly nachystány lanové aktivity. Někteří z nás si poprvé vyzkoušeli lezení ve výškách po laně. Trénovali jsme koordinaci a vzájemnou důvěru. Speciální a zároveň poslední aktivitou byla pro nás nachystána střelba ze vzduchovky. Odpoledne nastal čas balení a cesty zpět do Fryštáku. I přes nepříznivé počasí prvních dní se nám na Rusavě moc líbilo. Děkujeme všem učitelům za pečlivě připravený program, jejich trpělivost a čas strávený s námi.

Děkujeme městu Fryšták za finanční podporu projektu.

Anna a Lucie Orsavovy, 8. B

Fotografie naleznete v GALERII.