MÉDIA

Napsal žáci 6. tříd dne .

Celý týden byl plný různých aktivit, všechny mě bavily, ale nejvíce jsem se těšila na pátek. V pátek 15: února se naše třída 6. C měla vydat do Domu Ignáce Stuchlého.
Den začal krátkým vyučováním, poté nás čekala zábava, hry a soutěže.
Po chvilce jsme dorazili na místo, vyšli schody a usadili se na polštáře, kde na nás čekali animátoři Katka a Franta. Seznámili jsme se s nimi a začala první soutěž po názvem O2 a Avonet. Já jsem byla v týmu O2 a ze začátku se nám moc nedařilo, předávali jsme si míč tak, aby jeden dohnal druhý. A nakonec jsme se přesměrovali na jiný název, udělali jsme dobře a skončilo to remízou. Poté následovalo další téma, podívali jsme se na příběh Petry a povídali jsme si o něm. K tomu navazovala soutěž ve skupinách s básničkami, které byly rozmístěny po celé budově. Básničky jsme si museli zapamatovat a „převykládat“ je Katce. Náš tým skončil na 1. místě. Následovala přestávka, během které jsme se mohli napít a nasvačit. Když jsme si dostatečně odpočinuli a nabrali sílu, tak nás svolali a šli jsme hrát hru, ve které jsme se rozhodovali, co je pro nás typičtější. Byla to taková odpočinková hra, ale i tak mě bavila.
Potom jsme se rozdělili na čtyři skupiny a měli jsme za úkol vymyslet reklamu na prodej auta. Ale museli jsme to vymyslet podle textu na lístečku, který jsme si vylosovali, my jsme tam měli důchodce.
Na závěr byla soutěž, ta mě bavila nejvíce. Byl to kvíz za body, hlavním tématem byly sociální sítě. Byla čtyři témata a vybírali jsme si, za jaký počet bodů chceme soutěžit. Tuhle hru jsme vyhráli a z Domu Ignáce Stuchlého jsme vycházeli s úsměvem.

Lucie Březíková 6. C


Na internetu a na sociálních sítích je dnes skoro každý, avšak málokdo má znalosti o tom, jak jsou sociální sítě nebezpečné a na kolik nebezpečných lidí můžeme narazit. Abychom se poučili a pochytili na téma „média“ více informací, vydali jsme se celá třída na program do DISu.
Ráno jsme se všichni sešli ve třídě a v 8 hodin se vyrazilo. Když jsme přišli, hned nás přivítali dva instruktoři: Franta a Kačka, kteří nás zavedli do místnosti, kde náš program začal. Jako první jsme se usadili a všichni se s Frantou a Kačkou seznámili. Poté následovala první hra: stoupli jsme si do kruhu, vytvořili týmy, dali si názvy O2 a Avonet a jako superkvalitní síť jsme si museli rychle v kruhu předávat míč. Byla to zábava a myslím, že to všechny bavilo.
Potom jsme si chvíli povídali o internetu a o médiích. Poučili jsme se např., že na sociální sítě nemáme zveřejňovat osobní údaje, intimní fotky, ale i heslo účtu, protože to může způsobit velké potíže.
Následovala hra s krátkými poučnými básničkami. Běhalo se skoro po celém DISu. Básničky si všichni museli zapamatovat, naučit to dalšího a ten to přeříkal instruktorům. Bylo to velmi napínavé a mě to bavilo ze všeho nejvíc.
Poté se hrála ještě spousta her, např. poznávací kvízová hra, která náš tým rozhodně bavila, naučili jsme se poznat různé druhy reklam a dokonce si i vlastní reklamu vytvořili.
Na závěr jsme si pustili ještě jedno krátké video, poté se rozloučili a šli zpět do školy na oběd.
V DISu se mi moc líbilo a určitě se celá třída poučila, dozvěděla se i něco nového a užila si to tak, jako já.

Eliška Krajčová 6. C


Dne 5. 2. 2019 se naše třída zúčastnila programu v DISu ve Fryštáku. Dis je zkratka pro Dům Ignáce Stuchlého, kde se zaměřují na děti a mládež.
Naším tématem byly Média v našem životě. Programem nás provázeli lektoři, kteří se snažili, abychom si odnesli co nevíce zážitků. Nejprve jsme si rozdali kartičky, kde jsme si napsali své jméno. Poté jsme hráli různé hry, šlo především o týmové hry. Učili jsme se básničku, sami jsme se měli rozhodovat, které věci bychom si raději vybrali nebo také, jak se zachovat v různých situacích např., když zavolá na telefon neznámé číslo, ale i jak je nebezpečné dávat fotografie na internet a podobně.
Program nám velmi rychle utekl. Bylo to velmi poučné, dozvěděli jsme se, jak se zachovat v budoucnosti.

Veronika Fišerová 6. B


V úterý 5. 2. jsme se třídou navštívili DIS ve Fryštáku, kde pro nás nachystali program na téma „Média“.
Když jsme přišli do DISu, přivítali nás zde Paťa a Franta. Poté, co jsme se s nimi seznámili, nám vysvětlili první hru a rozdělili nás do týmů. První hra spočívala v tom, že jsme museli po všech třech patrech DISu hledat básničky. Bylo jich celkem deset. V každém týmu jsme byli 4. Jeden z nás byl „přenašeč“, a my 3 jsme měli za úkol nějakou básničku najít, zapamatovat si ji a správně předat „přenašeči“, který pak básničku přednesl.
Následovala hra: Reklamy. Reklama se týkala prodeje aut a zaměřovala se na seniory, maminky a bohaté. Následně jsme se rozdělili do skupin a poté si všechny skupiny vylosovaly, pro koho reklamu natočí. Také jsme se bavili o reklamách v televizi a jejich významu, sociálních sítích a bezpečnosti na internetu. Nakonec jsme hráli hru, která spočívala ve výběru otázky, na kterou měl tým odpovědět.
Celá akce se mi moc líbila a děkuji naší paní učitelce Kalandrové a vedoucím z DISu.

Kristýna Pavlíková 6. A


Sešli jsme se na první vyučovací hodinu, ale neučili jsme se. Místo výuky jsme vyrazili do DISu ve Fryštáku. Jakmile jsme přišli do DISu, přivítali nás pracovníci jemným podáním ruky. Poté si nás rozdělili podle tříd 6. A, 6. B, zavedli nás do velké místnosti, kde jsme se posadili a říkali jsme si něco o sobě, taky jsme si vysvětlovali téma média, co jsou to média apod.
Pustili nám velmi poučné video, hned po zhlédnutí videa nám vysvětlili další a další hry, které mě a podle mě i ostatní velmi bavily. Např. kdy jsme měli běhat po celém DISu a hledat poučné básničky, týmy byly po 4 nebo předvádění různých reklam na auta pro různé osoby a taky hra o sociálních sítích a přičítaly se nám za každou správnou odpověď body. Taky jsme měli čas pro sebe, mohli jsme si popovídat, posvačit a projí se po samotném DISu.
Tenhle program se mi velmi líbil, poznala jsem se ještě více se svými spolužáky, hry mě velmi bavily, zajímavosti od spolužáků mě poučily a řekly, že sociální sítě nejsou tak nevinné, jak vypadají. Taky vím, že tam můžete potkat kohokoli jiného, než za koho se vydává.
Chtěla bych se vrátit zpátky, znovu se zasmát a bavit se svými kamarády.

Klára Kamila Gyuricseková 6. B


V úterý 5. 2. se naše třída zúčastnila programu v DISu, který se jmenoval „Média“. Na úvod nás přivítali organizátoři a společně s nimi jsme šli úplně do posledního patra DISu, kde jsme si začali povídat o tom, co to média vlastně jsou.
Hráli jsme hry jako třeba tu, kdy jsme vytvořili dva týmy a podávali si polštáře. Jeden z polštářů byl zástupce O2, druhý T-Mobilu. Tato hra hned na úvod byla suprová. Dále jsme se rozdělili do skupin a hráli jsme hru s básničkami o ochraně svého soukromí na internetu. Poté jsme se dívali na krátký film o facebooku. Následovala ta největší sranda, začali jsme dělat reklamy na auta, to bylo asi to nejlepší a všichni jsme se dobře pobavili.
Děkuji naší paní učitelce, která nás 6. B do DISu vzala. Hodně mě to bavilo a získala jsem spoustu důležitých informací o sociálních sítích a jak se na nich chránit.

Tereza Julinová 6. B


Dne 5. 2. se zúčastnily třídy 6. A a 6. B návštěvy v DISu. Zaměření bylo na téma média.
Hned u vchodu se nás ujali 2 instruktoři. Nejprve jsme si na trička nalepili jmenovky. Dále jsme hráli spousty různých her. Mně se nejvíce líbila hra na rychlost připojení. Byli jsme rozděleni na O2 a T-Mobile. Polštář představoval internetovou síť. Museli jsme si polštář předávat jen členům naší sítě. Spadne-li polštář – prohráli jsme.
Poté zde byla hra s poučnými básničkami. Dva lidé z týmu šli hledat básničku. Když ji našli, museli si ji zapamatovat a říct další dvojici z týmu. Ti dva to pak řekli instruktorovi. Vítězné 2 týmy vyhrály pohár, který si mohou vyměnit na baru DISu za zmrzlinový pohár nebo si je nechat. Dále jsme hráli reklamu na auta pro různé lidi. Ale aby to bylo ještě lepší, dostali jsme obleky. Hráli jsme reklamy pro frajera, důchodce, maminku, závodníka. Reklamy byly velmi vtipné.
Návštěva DISu se mi velmi líbila a doufám, že se tam ještě nějaký program uskuteční.

Jáchym Červený 6. B