EXPERIMENTÁRIUM A VIZOVICKÉ SKLÁRNY

Napsal Mgr. Hana Krajčová dne .

V druhém únorovém týdnu se žáci osmých tříd zúčastnili hned dvou vzdělávacích exkurzí. 12. 2. navštívili Experimentárium na SPŠ Otrokovice a 14. 2. se vypravili vlakem do sklárny Glass Atelier Morava ve Vizovicích. Tímto děkujeme SRPŠ za možnost dopravy vlastním autobusem do Otrokovic.
V Experiemntáriu v Otrokovicích všichni zažili mnoho legrace při vtipném výkladu pana Otakara Pancnera. Žáci si mohli prohlédnout elektronový mikroskop s unikátními mikrosnímky a vyzkoušet si principy fungování různých fyzikálních zákonů. Neméně poutavé byly i výborně připravené chemické pokusy v pravé chemické laboratoři, kde si žáci například vyzkoušeli jak „hoří ruce“.
Ve vizovické sklárně jsme pak pozorovali ruční výrobu skleniček a ozdobných skleněných předmětů, kde největší obdiv samozřejmě získal sklářský mistr. Myslím, že jsme si v tu chvíli všichni uvědomili, jak je to namáhavá práce. A protože se náš výlet konal na „Valentýna“, zakončili jsme jej sladkou tečkou v místní vyhlášené čokoládovně.

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.