Vánoční den 6. tříd

Napsal Vendula Kolářová, Klára Kamila Gyuricseková dne .

Dne 21. prosince byl poslední školní den roku 2018. Celý týden jsem se na ten den moc těšila, protože jsme se všechny tři šesté třídy domluvily na společném programu.
První hodinu jsme se vzájemně navštívili. Nejdříve nás uvítala třída 6. B, která si připravila výstavu betlémů. Popovídali nám, kde a kdy vznikly. Poté jsme šli do třídy 6. A. Ti nám ukázali tradiční zvyky na Štědrý den: házení střevíce a krájení jablka. A nakonec do naší třídy 6. C, kde jsme si připravili zpívání koled. Nejprve jsme všem řekli, kdy koledy vznikly a co znamená slovo koleda. Potom jsme si několik koled zazpívali.
Druhou vyučovací hodinu jsme se šli podívat na tradiční vánoční zpívání na schodech naší školy. Díky velmi zdařilému vystoupení na nás dýchla vánoční atmosféra.
Třetí hodinu jsme si dávali dárečky. Každý si někoho vylosoval a tomu „někomu“ koupil dárek. Myslím, že všichni byli nadšení. Velkou radost nám udělal i dárek od naší paní učitelky.
A nakonec poslední čtvrtá hodina. To jsme se všichni šesťáci spojili, tančili just dance, jedli cukroví, popíjeli čaj, hráli deskové hry a povídali si. Vánoční den 6. tříd jsem si moc užila.

Vendula Kolářová 6. C


Dne 21. 12. 2018 jsme se sešli na první hodinu, ale neučili se. Ještě před samotným zvoněním jsme si dozdobili třídu
a stromeček, urovnali výstavu betlémů. Po zvonění k nám přišla třída 6. C a 6. A. Jáchym nám všem přečetl zajímavosti o betlémech. Ostatní si mezi tím prohlédli naši výstavku různých betlémů.
Potom jsme všechny třídy šly navštívit 6. A, kde se rozkrojilo jablíčko a hodilo střevícem. Třída 6. C si pro nás připravila spoustu vánočních písniček a koled, také si připravili článek, proč se koledy zpívají a jaké.
Další hodiny už byly volnější, chodili jsme si na čaj, povídali si na chodbách nebo ve třídě a tančili just dance. Také se zpívalo na schodech, bylo to moc pěkné.
Třetí hodinu se rozdaly dárečky, a že jich nebylo málo! Celý den jsem si moc užila. Dárečky se mi líbily, byla i sranda
a to je podle mě nejdůležitější.

Klára Kamila Gyuricseková 6. B