Experimentárium – exkurze žáků 6. tříd

Napsal Eliška Krajčová, Ema Dřevojánková, Jáchym Červený dne .

Jak funguje elektřina? Může se ručním pohonem rozsvítit žárovka? Jak můžeme vytvořit a zpozorovat malý blesk? Na tyhle otázky si všichni našli odpověď…
V pondělí 3. 12. se žáci 6. tříd vydali na exkurzi do Experimentária na Střední průmyslové škole v Otrokovicích.
Ráno jsme se sešli celí natěšení ve vestibulu a čekali, až pro nás přijedou dva autobusy (bylo nás přes 60). Konečně jsme se dočkali a s radostí nastoupili do autobusů. Když se všichni usadili, autobusy se daly do pohybu a vyrazilo se. Než jsme se nadáli, byli jsme v cíli. Vešlo se do školy a hned po příchodu nás vítal pan správce s paní učitelkou fyziky na této škole. Seznámili nás s budovou a naše exkurze mohla začít. Budova byla rozdělena podle pater na první zelené patro, druhé modré, třetí žluté a čtvrté červené patro. Paní učitelky nás rozdělily na dvě skupiny a v každé skupině ještě na dvě menší. Zatímco jedna velká skupina si šla promítat film, my už jsme sbíhali po schodech do zeleného patra. Tam nás seznámil pan správce s několika obráběcími stroji, mikroskopem napojeným na počítač a také jsme mohli pohybovat lasery. Hned poté se šlo do 3. žlutého patra, kde nás překvapila na zemi čára, po které se mělo přejít. Ovšem mělo to háček – půjčili nám brýle, které simulovaly pohled jako bychom byli pod vlivem alkoholu. Byla to zábava a všichni se určitě nasmáli. Dále nás v patře seznámili s kladkou, obrovským telefonem, se strojem času a také jsme zkoumali naše tělo. Ve 4. červeném patře nás seznámili s elektřinou, prohlédli jsme si zařízení splachování v řezu WC a mnoho dalšího.
Poté jsme se vrátili do 2. modrého patra, vyměnili se s první skupinou a kino začalo. Sledovali jsme Dobu ledovou a pak dokonce Sereta a jeho příhody. Určitě se všichni zasmáli a pobavili.
Po kině jsme si mohli projít ještě celé Experimentárium sami, a tak jsme se do toho dali. Nakonec jsme se rozloučili s panem správcem a paní učitelkou fyziky a odešli. Autobusy už na nás čekaly, tak se do nich „naskákalo“ a vyrazilo se zpět do Fryštáku.
Myslím, že si všichni žáci z Experimentária odnesli hodně nových informací a že si to užili stejně tak jako já.
Eliška Krajčová 6. C

Dne 3. prosince jsme se my, žáci šestých tříd, vydali na společný výlet na Střední průmyslovou školu v Otrokovicích do Experimentária.
Sraz byl v 7:15 ve vestibulu naší školy, v 7:30 jsme odjížděli. Třída 6. A a 6. B jeli velkým autobusem a 6. C minibusem. Cesta trvala asi 45 minut. Když jsme přijeli, přivítal nás pan správce a řekl nám důležité informace, potom jsme se rozdělili na dvě skupiny. A hurá zkoumat. Byli jsme v kině, ve sklepě s nářadím, zkoušeli jsme křičet při běhu, mluvit přes celou místnost, zkusili jsme si také, jaké je to, když je člověk opilý, viděli jsme kolečka, které se musí točit několik tisíc let, aby se roztočila všechna. Také jsme vyzkoušeli zvedat pneumatiky s různým počtem kladek a spousty jiných pokusů. Každý se tu našel ve svém, někdo tančil X-box, jiní běhali na běžícím pásu, někdo si chtěl zkusit všechno.
Byla to úžasná akce, určitě bych si to ráda zopakovala.
Ema Dřevojánková 6. A

Dne 3. prosince 2018, se naše třída 6. B, zúčastnila s třídami 6. A a 6. C prohlídky Experimentária Střední průmyslové školy Otrokovice. Sraz byl v 7:15 ve vestibulu naší školy. V 7:30 jsme vyjeli speciálním autobusem směrem do Otrokovic.
V půl deváté jsme dorazili na místo. Hned u vchodu se nás ujal pan správce a zavedl nás do Experimentária. Rozdělili jsme se na tři skupiny. První skupina šla do malého kina. Druhá skupina byla s paní učitelkou fyziky a třetí s panem správcem. Začali jsme prohlídky. První zastávka byla u speciálních brýlí, které měly ztížit chůzi po čáře. Simulovaly člověka, který požil alkohol. Procházeli jsme dále Experimentáriem a viděli jsme spoustu zajímavých věcí, např. plavení komoru, katapult, kladky a mnoho dalšího. Jakmile jsme prošli všechny části, byla svačina. Po svačině jsme se vyměnili s 2. skupinou. My jsme šli do kina na film „Doba ledová.“ Jakmile všechny skupiny ukončily prohlídku, nastal rozchod. Zkrátka mohli jsme se procházet po celém Experimentáriu a podrobněji si prohlédnout exponáty.
Poté jsme se sešli v šatně. Pan správce nám poděkoval za návštěvu a jeli jsme nazpět do školy.
Já jsem si z exkurze odnesl spoustu zajímavých informací. Prohlídka se mi velmi líbila. Dal bych jedničku s hvězdičkou!
Jáchym Červený 6. B

Děkujeme SRPŠ za úhradu dopravy.

Fotografie z této akce naleznete v GALERII.