Úspěch v literární soutěži

Napsal Mgr. Marcela Klapilová dne .

Žákyně deváté třídy Sára Uvízlová potvrdila, že i když žijeme v době moderních technologií, plné konzumního způsobu života, má psané slovo svůj význam a hodnotu.

Sára se spolu s dalšími dětmi z devátých a osmých tříd zúčastnila literární soutěže  ,, Pospíchej pomalu“, kterou pořádá Střední odborná škola Luhačovice, škola zařazená do mezinárodní sítě škol UNESCO. Ve čtvrtek 13. prosince 2018 převzala na slavnostním vyhlášení ČESTNÉ UZNÁNÍ za svou práci  ,,Lidé z autobusu“.  Diplom jí předal spisovatel
MUDr. Jan Cimický, který spolu s básníkem Jiřím Žáčkem tuto soutěž zaštiťuje.

Do soutěže bylo zasláno 116 prací z 27 škol, takže konkurence byla opravdu velká. O to více si ocenění, které Sára získala, vážíme.

Marcela Klapilová
vyučující českého jazyka