Pedagogičtí pracovníci

Zobrazit
Vaše jméno Pozice Telefon:
Sovadina Libor ředitel školy 577 911 052
Uhříková Helena zástupce ředitele
Dlabajová Irena učitelka
Balážiková Veronika učitelka
Dračková Pavlína učitelka
Floriánová Daniela učitelka
Galíková Eliška učitelka
Hájková Jana učitelka
Henzelý Veronika učitelka
Kalábová Lucie učitelka
Kalandrová Drahomíra učitelka
Kalandrová Jana učitelka
Klapilová Marcela učitelka
Knedlová Sylva učitelka
Koždoňová Helena učitelka
Krajčová Drahomíra učitelka
Krajčová Hana učitelka
Matulík Radek učitel
Minaříková Lena učitelka
Nedbal Tomáš učitel
Ondrášová Helena učitelka
Orsavová Dana učitelka, vychovatelka ŠD 731 964 449
Řiháková Věra učitelka
Skopal Jan učitel
Šafářová Miluše učitelka
Truhlářová Lenka učitelka
Zdráhalová Petra učitelka