Sdružení rodičů a přátel školy

Při základní škole pracuje Sdružení rodičů a přátel ZŠ Fryšták s právním statutem zapsaného spolku. Předsedkyní je Ing. Michaela Venená. Každá třída má jednoho z rodičů ve výboru SRPŠ jako třídního důvěrníka. Sdružení každoročně organizuje ples SRPŠ. Z výtěžku plesu a ostatních aktivit přispívá sdružení na dopravu, na kulturní a sportovní akce žáků, nákup výtvarných potřeb, plavecký výcvik, adaptační pobyt 6. tříd, odměny žákům při soutěžích, nákup ovocných stromků a zahradního materiálu na školní zahradu, družební aktivity s obcí Muráň na Slovensku a další aktivity a potřeby dětí související se vzděláváním.