Upozornění pro strávníky

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

Vážení strávníci,
pokud využíváte platbu stravy přes internetové bankovnictví a chcete mít peníze vloženy na stravovacím účtu v pondělí, je nutné poslat platbu na účet školy ( č. účtu : 181376188/0300) nejpozději v pátek (v dostatečném časovém předstihu aby platba byla připsána na účet školy v pátek). Pokud pošlete platbu v sobotu, v neděli nebo v pondělí, bude připsána na stravovací účet až další pondělí. Pokud máte na účtu nedostatek peněz, lze vložit finanční hotovost na stravovací účet v hotovosti u okénka vedoucí školní jídelny každé pondělí od 6.00 do 13.15 hodin.
 
Mgr. Libor Sovadina

Halloween 2017

Napsal Miluše Šafářová dne .

Halloween
Ve středu 25. 10. 2017 u nás ve škole proběhl Halloween. Halloween byl bezva. Byly tam čtyři disciplíny a potom jsme šli na školní půdu – tam byla stezka odvahy. Halloween byl strašidelný, ale hlavně to bylo super, protože minulý rok se Halloween nekonal. Všichni přišli ve strašidelných kostýmech a maskách. Já si osobně myslím, tenhle Halloween se velmi povedl.
Kristýna Pavlíková, 5. A

Nedávno proběhl školní Halloween. Účastnili se ho všichni žáci 1. až 5. tříd. Žáci devátých tříd nachystali program. Celý Halloween proběhl na půdě a ve 4 třídách. Na půdě byla stezka odvahy. V jedné třídě byla soutěž, ve které se házelo míčkem a strefovaly se překážky (duch). Ve druhé třídě bylo připraveno bludiště, kde se zkoušela odvaha před spoutanou Samarou. Akce se vydařila a nám se všem líbila.
Ondřej Marek, 5. A

Tento rok se v naší škole konal Halloween. Žáci 9. tříd si pro nás připravili různé soutěže. Všichni měli připravené krásné kostýmy a masky. Také děti z prvního stupně měly halloweenské kostýmy. Součástí těchto soutěží byla také stezka odvahy na půdě školy. Žákům 9. tříd se příprava velmi vydařila a nám se to moc líbilo.
Helena Zdráhalová, 5. A

Fotografie si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII.

Rozsvěcení vánočního stromu

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .


Zpíváme v Českém rozhlase

Napsal Miluše Šafářová dne .

 Od 1. 11. 2017 začala vysílat samostatná regionální stanice Český rozhlas Zlín. Do svých pořadů si vybrala písničky, které zpívají naši žáci v hudební výchově.
Dnes proběhlo u nás ve škole natáčení, písničky poběží od zítřejšího dne na vlnách Českého rozhlasu Zlín a celý příští týden vždy ráno v 6.50 a odpoledne repríza z předešlého dne v 13.45.  Zítra uslyšíte písničku "Cesta" od deváťáku.
Tak si to nenechte ujít.

Informace pro strávníky

Napsal Mgr. Libor Sovadina dne .

 
- pokud využíváte vkládání hotovosti na stravovací účet prostřednictvím internetového bankovnictví a posíláte platbu v sobotu nebo v neděli, připíše se tato platba na účet školy až v pondělí. Důvodem je to, že banky v sobotu, neděli a státní svátky nepracují. Proto zasílejte platby s předstihem. Pokud má být platba v pondělí převedena na stravovací účet, musí být zaslána nejpozději v pátek a v pátek musí být bankou připsána na účet školy. Pokud se tak nestane, není platba v pondělí připravena ke stažení a bude provedena až následující pondělí. Pokud taková situace nastane a nemá strávník na účtu dostatek peněz, je možné vložit peníze na účet v hotovosti u vedoucí školní jídelny paní Chudožilové každé pondělí od 6.00 do 13.15 hodin.
 
- pokud se stane, že zašlete peníze na účet internetovým bankovnictvím a na  účtu se peníze neobjeví (mimo případ popsaný nahoře), zavolejte do kanceláře školy (tel. : 577911052) a tuto skutečnost oznamte. Je možné, že byl chybně zadán variabilní symbol. Platbu dohledáme a provedeme.
 
- velkou pozornost dbejte při psaní čísla účtu školy ( č. účtu : 181376188/0300). Pokud číslo účtu nebude správné, putuje platba na neznámý účet a nejsme schopni ji dohledat.
 
- v době školních prázdnin kontrolujte, zda vaše děti nemají naražen oběd. O prázdninách se žáci nemohou stravovat, ani nemohou stravu odebrat. Takto naražené obědy a  svačiny propadnou.
 
- pokud má někdo z dospělých cizích strávníků zájem o platbu stravy bankovním převodem, požádejte o osobní variabilní symbol vedoucí školní jídelny paní Chudožilovou.
 
- oběd je nutno si objednat do 8.00 hodin na tentýž den. Pokud oběd není objednán, není možné jej vydat. Proto pečlivě kontrolujte objednávky obědů a svačin zvláště u svých dětí.
 
Mgr. Libor Sovadina

Bramborová tiskátka 2017

Napsal Bc. Marie Horáková dne .

 První letošní tvořivé odpoledne pro děti a rodiče proběhlo ve školní družině v úterý 24. října. Podzimní odpoledne jsme si již tradičně zpříjemnili vyráběním bramborových tiskátek. Vyřezávání rozmanitých tvarů do brambor a jejich následné otiskování děti velmi zaujalo. Jak se nám společná práce dařila si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Krásné podzimní dny přejí vychovatelky školní družiny.

Přijímací zkoušky

Napsal Mgr. Jan Skopal dne .

    V minulém školním roce byla součástí přijímacího řízení na střední školy u oborů zakončených maturitní zkouškou jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky. Zlínský kraj měl s jednotnou zkouškou na všech státních středních školách zkušenosti již z minulých let, ale v roce 2017 byl tento způsob přijímacího řízení nařízen pro všechny kraje naší republiky.
    Sestavením testů pro český jazyk a matematiku bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání při MŠMT, zkráceně CERMAT. Testování žáků proběhlo ve dvou termínech a rozhodující pro přijetí na zvolenou střední školu byl lepší z obou výsledků.
    Celostátní průměr úspěšnosti v českém jazyce byl 60 %, v matematice 46,3 %. Naši žáci dosáhli v českém jazyce průměru 69,2 %, v matematice 56,8 %. Nejlepší výkon u nás byl v českém jazyce 90 %, v matematice dokonce 98 %. Tato čísla ukazují vynikající výsledky, protože rozdíl řádově o 10 % je výrazným odlišením od průměru, ostatně jako již tradičně i v minulých letech. V letošním roce jde navíc o povinné celorepublikové srovnání. V minulých letech šlo také o celostátní srovnání, ale pouze u státních škol nebo u škol, které jednotné přijímací zkoušky nařídily.
    Zcela jistě tak patří uznání a dík skvělé práci vedení školy a všech jejich pedagogických pracovníků. Výsledky testovaných žáků totiž nejsou jen zásluhou vyučujících českého jazyka a matematiky, ale všech pracovníků školy, kteří soustavně a cílevědomě budovali u žáků všechny potřebné vlastnosti k úspěšnému zpracování testů po celou dobu jejich školní docházky.

Zapsal:    Jan Skopal    3.10.2017

Seznamák, aneb jak to bylo dál - od středy do pátku?

Napsal žáci 6. B dne .

    Ve středu 13. září ráno se celá naše třída 6. B  sešla na školním dvoře. Všichni jsme naložili těžké tašky s věcmi do auta k panu řediteli a mohli jsme vyjít směr Rusava. My fryštáčtí a i noví žáci z Lukova (7) a naše nová třídní, paní učitelka Lenka Truhlářová.
   Šli jsme cestou k hornoveskému parku a po krátké přestávce jsme se vydali lesní cestou stoupáním k Dubu. Tam jsme se střetli s třídou 6.A, která už měla pobyt za sebou a vracela se do Fryštáku.
Když jsme se blížili k cíli, přepadli nás „lupiči“, kteří nás obvinili z krádeže koní. My jsme byli šikovní, protože jsme koně našli a od lupičů jsme konečně dostali povolení dojít k penzionu U Bílého koně. Tam na nás čekal teplý čaj a chutný oběd a přivítali jsme se s majiteli. Pak jsme dostali instruktáž k průběhu pobytu a programu. Ubytovali jsme se na chatkách s názvy Lípa, Výčep a Ryba. Byly to opravdu moc pěkné sruby.
   K programu 1. dne patřily lanové aktivity, které se všem moc líbily a kde jsme si dokázali mimo jiné i to, že si umíme pomáhat a být ve střehu. Na seznamovacím kroužku jsme si navzájem sdělili přezdívky, jakými jsme si měli říkat po celý pobyt a dozvěděli jsme se jeden o druhém víc, např. z našich zájmů, dovedností a vlastností. Večerní program ve znamení sázecí hry opět prověřil, jestli se navzájem známe. Tento večer jsme usínali jen stěží. Byli jsme plní dojmů.
   Po rozcvičce a snídani další den nás čekaly další aktivity: skalní golf, piráti, výprava za pokladem, mnohonožky a další. Všechno, co jsme tu dělali a jak se bavili, se nám všem moc líbilo. Celý den uběhl rychle a po táboráku nás čekala stezka odvahy. Protože před tím hodně pršelo, šli jsme po bahnité stezce osvětlené svíčkami až k podpisové listině. Zazpívali si, nostalgicky zhodnotili den i celý pobyt a šli spát.
   V pátek po sbalení věcí, snídani a rozloučení s obyvateli penzionu (i těmi zvířecími, kterých nebylo málo) jsme se vydali opět pěšky zpět do Fryštáku (tentokrát přes Lukoveček). Cestou jsme sbírali houby, hlavně bedly, které nás svými kloboučky přímo vybízely.
   Celý pobyt i cesty tam a zpět  jsme si velmi užili. Velké poděkování za vše patří jak majitelům penzionu Sobalovým, tak vždy připraveným instruktorkám pí. uč. Šafářové a Ondrášové a Kuki – Klárce Ondrášové a také našemu panu řediteli a p. uč. Matulíkovi.
                                      
Děkujeme. Za 6. B Johanka, Verča, Klárka, Jůlinka a Ellen

Seznamovací pobyt 6.A

Napsal Tomáš Novák a Pavel Juráň dne .

Ve dnech 11. – 13. září jsme byli na adaptačním pobytu na Rusavě. Vyšli jsme brzy ráno směrem na Lukoveček, kde byla u místního obchůdku první zastávka. Kdo tady chtěl doplnit zásoby, měl možnost. Po krátké přestávce  jsme pokračovali dále nahoru přes kopec. Cesta byla dlouhá a namáhavá, ale nakonec ji všichni zvládli. Po zhruba dvouapůlhodinovém pochodu jsme dorazili do penzionu U Bílého koně, kde jsme poobědvali a ubytovali se. Celé tři dny jsme hráli hry (piráty, lovce autogramů, skalní golf, sázky ….) a navzájem se více skamarádili. Dokonce jsme měli možnost vyzkoušet si zdolat nízké lanové překážky. Samozřejmě jsme měli i osobní volno. Dále jsme na papíry, kde byl namalovaný batoh, napsali svoje vlastnosti, co očekáváme ve třídě a ve škole, čímž jsme se lépe poznali s našimi novými spolužáky z Lukova. Taky jsme společně vytvořili  třídní pravidla a zvolili  starostu a jeho zástupce. Druhý den jsme všichni s panem učitelem hledali poklad, ale než jsme se k němu dostali, museli jsme splnit mnoho úkolů. Na závěr tohoto dne byl pro nás připravený táborák a stezka odvahy, kterou všichni úspěšně zvládli. Ve středu ráno jsme posnídali, sbalili si věci, uklidili pokoje a chystali se vyrazit zpět. Před odchodem jsme si ještě napsali na záda vzkazy, vzali si svačinu a vyšli na cestu, která tentokrát docela rychle uběhla. Za celou třídu můžu poděkovat všem vedoucím, kteří se o nás po celou dobu starali a připravili plno her a zábavy. Zkrátka líbilo se nám úplně všechno včetně krásné rusavské přírody a na tento pobyt budeme rádi vzpomínat.

Za všechny žáky 6.A   Tomáš Novák a Pavel Juráň 

Návštěva výstav na zámku v Holešově

Napsal Mgr. Marcela Klapilová dne .

Netradiční hodinu výtvarné výchovy si naplánovali žáci 8. ročníku. Dne 20. září se vydali s doprovodem M. Klapilové a D. Kalandrové do Holešova hned na dvě výstavy výtvarného umění.

První byla věnovaná  Andymu Warholovi, představiteli amerického pop artu. Informace o tomto světoznámém umělci si žáci předem vyhledali a připravili si referáty. Tento výtvarník slovenského původu zaujal žáky barevnými variacemi svých obrazů s tematikou významných osobností ( Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, John Lennon), květin či polévkových plechovek ( Cambell’s soup). Na druhé výstavě s názvem  ,,Letní iluze“ viděli obrazy, plastiky i fotografie výtvarníků z okolí Holešova a Fryštáku.

Ze svých zážitků budou žáci čerpat v nejbližších hodinách výtvarné výchovy, kde ve warholovském duchu zpracují portrét své oblíbené osobnosti.

MK